مرد   زن
security code ساخت مجدد تصویر

درباره کاربر :

parsa mosavi متن جدیدی قرار داده است

5 آبان 92

مجید (بهروز وثوقی) در فیلم سوته دلان : حبیب : چرا نیومدی در دوکون ؟ مجید : امروز جمعه س ، تعطیلیه ! حبیب : امروز دوشنبه س ، خیلی داریم تا جمعه !!! مجید : نخیییر ، تو اون تقویم که آقام اون سال خودش با دست خودش بهم عیدی داد امروز جمعه س ! حبیب : اون تقویم باطله س !!! مجید : واسه من جمعه جمعه آقامه ، شنبه شنبه آقامه ، خواه مرده خواه زنده …

برای ثبت دیدگاه ابتدا ثبت نام بفرمایید .